Лично пространство

Този инструмент ще позволи създаването на бизнес мрежа, чрез която предприемачът ще може да търси контакти и разширяване на своите професионални връзки. Инструментът подкрепя създаването на потребителски профили, които ще бъдат достъпни за всички потребители на системата. Потребителят ще бъде в състояние: да развива контактите си с други потребители, да общува с тях и да обменя информация с тях. Потребителят ще може да изпраща на своите контактни лица или на всички потребители съобщения, документи, връзки и т.н.

Go to Lobby